Reddingmuseum Dorus Rijkers

Reizende Tentoonstelling

Den Helder is omgeven door water. In het westen ligt de Noordzee, in het oosten de Waddenzee en in het noorden bevindt zich ‘Het Marsdiep’. Geen wonder dat de gemeente en haar inwoners verbonden zijn met het water. De belangrijkste marinehaven van Nederland is er gevestigd en Den Helder speelt een belangrijke rol in de offshore-activiteiten op het Nederlandse deel van de Noordzee. Dit alles heeft er toe geleid dat Den Helder is uitgegroeid tot een bloeiende stad met ruim 41.000 inwoners die veelal op een of andere manier verbonden zijn met het water. Niet verwonderlijk dat ook culturele instellingen in Den Helder vaak gericht zijn op het water, zoals het Nationaal reddingmuseum Dorus Rijkers.

Dit museum heeft een conceptontwerp laten maken om het Helderse reddingwezen in de schijnwerpers te zetten. Het conceptontwerp, onder de titel Helderse Helden, en de grafische uitwerking is ontwikkeld door Conceptster in opdracht van Mudware.

De mannen en vrouwen, die met gevaar voor eigen leven vaak bij nacht en ontij de zee op gaan om levens te redden verdienen het om meer bekendheid te krijgen. Met deze tentoonstelling wil het museum kinderen in aanraking laten komen met het reddingwezen. Enerzijds komen de redders aan het woord en anderzijds kunnen kinderen ontdekken wat het reddingswerk inhoudt aan de hand van verschillende actieve spellen. De tentoonstelling wordt geplaatst op scholen en bij activiteiten van het museum.

25 april 2019 is de reizende tentoonstelling ‘Helderse Helden’ feestelijk geopend in het Nationaal reddingmuseum Dorus Rijkers.

Laten we eens over jouw nieuwe project praten

Get in touch