Category: Analyses

Op basis van trend-, doelgroep- en marktanalyses heb ik voor Natuurmonumenten een vernieuwend
concept ontwikkeld dat aansluit bij de waarden en behoeften van natuurrecreanten tussen de 40 en 65
jaar en innovatief is binnen de huidige ontwikkelingen op het gebied van natuurrecreatie.

De waarden en behoeften die uit bovenstaande analyses naar voren kwamen hebben geleid tot het
concept ‘PARKeren’, waarbij de natuur opgenomen wordt in de stedelijke leefomgeving en
Natuurmonumenten zich profileert in het kloppend hart van de samenleving.